Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

drooonka
5512 6e7d 500
Reposted fromFlau Flau

August 13 2017

drooonka
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve
drooonka
Znowu palę przy oknie
Ty w łóżku udajesz, że śpisz
Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
— Miuosh -"Tramwaje i gwiazdy" feat. Katarzyna Nosowska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

June 28 2015

drooonka
5284 0c83
drooonka
5294 34a9 500
drooonka
5312 3cda 500
drooonka
5416 8fd6 500
Reposted fromnazarena nazarena
drooonka
5420 d122
Reposted fromlesnystworek lesnystworek
drooonka
5421 2720
Reposted frommup mup

March 22 2015

drooonka
2914 456b 500
Reposted fromdrinkcoffee drinkcoffee
drooonka
drooonka
3954 65c7
Reposted fromzrazik zrazik
drooonka
5023 cc86
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle
8385 3516 500

awwww-cute:

I have fitted in before, the box has shrunk!

Reposted fromMicaelaIsConfused MicaelaIsConfused
drooonka
5824 5541 500
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle
drooonka
5940 04ea 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza
7705 5b46
Reposted fromutter-gibberish utter-gibberish
drooonka
8879 fc93 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk
drooonka
8905 5890 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk
drooonka
1374 7a40
Reposted fromipo ipo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl